صرفاً با سوابق ریاضی

جامعه شناسی

یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم اجتماعی، رشته جامعه‌شناسی است. جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در حقیقت به کارگیری اصول علوم زراعی و ژنتیک درتولید محصولات غذایی با توجه ویژه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و بهره

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی خاک

خاک به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده طبیعت و بستر رشد گیاهان توسط عوامل و فرآیندهای مختلف طبیعی در طی زمان های نسبتاً طولانی تشکیل می گردد.

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی جنگل رشته ای کاربردی است که با به کارگیری مجموعه ای از علوم و فنون باعث شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آن

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی باغبانی

رشته علوم و مهندسی باغبانی شاخه ای از کشاورزی است که دربرگیرنده دانش ، فن و هنر تولید ، پرورش ، اصلاح و بازار رسانی گیاهان و محصولات باغبانی است.

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

حقوق

دامنه ی گرایش های رشته ی حقوق گسترده و در تمام روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود ،

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی برای بهبود شرایط و تعالی انسان یک هدف اساسی است. برای نیل به این

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی شیلات شامل برنامه های آموزشی مشخص می باشد که طی آن پذیرفته شدگان با علوم مختلف بیولوژی جانوری و گیاهی و اکولوژی دریایی به عنوان منابع اصلی

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

فلسفه

فلسفه رشته ای علمی – دانشگاهی که از طریق مواجهه تاریخی – مفهومی با متفکران کلیدی و پرسش ها و مقولات بنیادین فلسفی به دانشجویان ، مهارت های طرح پرسش

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد.

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »