صرفاً با سوابق ریاضی

جامعه شناسی

یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم اجتماعی، رشته جامعه‌شناسی است. جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در حقیقت به کارگیری اصول علوم زراعی و ژنتیک درتولید محصولات غذایی با توجه ویژه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و بهره

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی خاک

خاک به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده طبیعت و بستر رشد گیاهان توسط عوامل و فرآیندهای مختلف طبیعی در طی زمان های نسبتاً طولانی تشکیل می گردد.

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی جنگل رشته ای کاربردی است که با به کارگیری مجموعه ای از علوم و فنون باعث شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آن

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی باغبانی

رشته علوم و مهندسی باغبانی شاخه ای از کشاورزی است که دربرگیرنده دانش ، فن و هنر تولید ، پرورش ، اصلاح و بازار رسانی گیاهان و محصولات باغبانی است.

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

حقوق

دامنه ی گرایش های رشته ی حقوق گسترده و در تمام روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود ،

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی برای بهبود شرایط و تعالی انسان یک هدف اساسی است. برای نیل به این

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی شیلات شامل برنامه های آموزشی مشخص می باشد که طی آن پذیرفته شدگان با علوم مختلف بیولوژی جانوری و گیاهی و اکولوژی دریایی به عنوان منابع اصلی

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق ریاضی

فلسفه

فلسفه رشته ای علمی – دانشگاهی که از طریق مواجهه تاریخی – مفهومی با متفکران کلیدی و پرسش ها و مقولات بنیادین فلسفی به دانشجویان ، مهارت های طرح پرسش

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »