صرفاً با سوابق تجربی

علوم مهندسی

علوم مهندسی شاخه ای علمی و میان‎ رشته ‎ای بوده و در اصل ترکیب علوم و پایه‎ های نظری و مهندسی می‎ باشد. این رشته، رشته ‎ای نوظهور و کاربردی

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

فیزیک مهندسی

پیشرفت های صنعتی مرهون همکاری فیزیکدانان و مهندسین است . فیزیک مهندسی این همکاری ها را میسر می سازد ؛ در حقیقت فیزیک مهندسی مباحث پیشرفته فیزیک کاربردی و روش

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

مهندسی معماری

مهندس برگرفته از کلمه هندسه می باشد و معمار هنرمندی است که به کمک مباحث هندسی بنایی خلق می کند که گاه تا هزاران سال باقی است و هویت یک

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از مشتقات مهندسی کشاورزی بوده و به فرآیند استفاده از ماشین ‌های کشاورزی برای مکانیزه کردن صنعت کشاورزی، به منظور افزایش میزان بهره‌ وری اطلاق می‎شود. با

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

ریاضیات و کاربردها

رشته ریاضیات و کاربردها جایگزین رشته های ریاضی محض و کاربردی شده است. بی شک معرفی علوم پایه به خصوص علم ریاضی که مادر همه علوم است ، کار بسیار

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

آمار

علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است. به عبارت دیگر یک آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر مبنای مدل‌های ریاضی و مدل‌های

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

مهندسی ساخت و تولید

رشته مهندسی ساخت و تولید از رشته‎ های مهندسی می ‏باشد که در بسیاری از مفاهیم با رشته ‎های دیگر مهندسی از قبیل مهندسی مکانیک، برق، صنایع و مواد اشتراک

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر به مجموعهٔ مطالعاتی گفته می‌شود که به زیربناهای نظری، روش ‌های طراحی و ساخت و چگونگی استفاده از رایانه می‌پردازند.علوم کامپیوتر رویکردی علمی و عملی به محاسبات (computation)

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

مشاوره

شرط اساسی زندگی توأم با آسایش ،نشاط و پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال ، برخورداری از سلامت و بهداشت و امنیت جسمانی ، روانی و اجتماعی است ؛

بیشتر بخوانید »
صرفاً با سوابق تجربی

مهندسی خط و سازه های ریلی

این رشته از گرایش های مهندسی راه آهن می باشد ؛ رشته مهندسی خط و سازه های ریلی شباهت زیادی به مهندسی عمران دارد زیرا در مورد سازه های مختلفی

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »