رشته های با آزمون تجربی

شیمی محض

بطور کلی علم شیمی علم مطالعه ساختار و ویژگی های مواد،خواص، تغییر شکل مواد و تولید ترکیبات جدید و همچنین کنترل آزمایشگاهی فرآیندهای شیمیایی است. شیمی کاربردی نگرشی کاربردی به

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

شیمی کاربردی

بطور کلی علم شیمی علم مطالعه ساختار و ویژگی های مواد،خواص، تغییر شکل مواد و تولید ترکیبات جدید و همچنین کنترل آزمایشگاهی فرآیندهای شیمیایی است دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

فلسفه و عرفان اسلامی

به مطالعه مسائل اساسی و جامع در مورد موضوعاتی که مربوط به هستی و آگاهی انسان است می پردازد.در فلسفه از خدا گرفته تا انسان، از عالم طبیعت گرفته تا

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

فقه و حقوق اسلامی

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابراین در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

مهندسی فضای سبز

مطالعه و بررسی در زمینه طراحی ، کاشت و پرورش نباتات و تلفیق علوم گیاهی با معماری ،رشته ای از علوم دانشگاهی را تشکیل می دهد که تحت عنوان رشته

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

روانشناسی

روان شناسی علمی است که به مطالعه روان و رفتار و فرآیندهای ذهنی موجودات زنده می پردازد. منظور از “رفتار”کلیه حرکات و اعمال و رفتار قابل مشاهده و منظور از”فرایند

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

دکترا عمومی دامپزشکی

دامپزشکی علم  شناخت بیماری های دامی اعم از بیماری های مشترک  بین انسان و حیوان یا بیماری های خاص دام،پیشگیری از بیماری ها ، معالجه بیماری ها و هم چنین

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

داروسازی

باید دانست که در علم پزشکی برای مداوای یک بیمار روش های متعددی از جمله دارو درمانی،جراحی و روان درمانی وجود دارد که در این میان دارو درمانی به عنوان

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

پزشکی

در حال حاضر نظام آموزش پزشکی عمومی،شامل 4 دوره علوم پایه،فیزیوپاتولوژی،کار آموزی بالینی و کارورزی بالینی است. دوره علوم پایه:دوره علوم پایه پزشکی شامل 5 ترم تحصیلی است که با 

بیشتر بخوانید »
رشته های با آزمون تجربی

علوم تغذیه

علوم تغذیه یکی از رشته های پرطرفدار گروه علوم تجربی است که به ما یاد می‌دهد که هر آنچه ما می آشامیم یا می خوریم بر نحوه فعالیت های جسمی

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »