TH

Placeholder

برنامه‌ریزی درسی در دوران عید

در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت تست زنی و مدیریت جلسه کنکور نیاز است پرداخته شده است. ... ادامه مطلب