کارنامه پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 99

[tek_sectiontitle st_title=”نمونه کارنامه قبولی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 98″ st_title_tag=”” st_subtitle=”در این پست می توانید نمونه کارنامه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سراسری 98 را ببینید. این اعداد به شما کمک خواهند کرد که با توجه به وضعیت فعلی خود، شانس قبولیتان را در رشته های مختلف بسنجید.” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-1″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
این صفحه را هر روز مشاهده کنید. محتوای این پست مداوم بروز رسانی می‌شود

مهندسی دریا - امیرکبیر- رتبه 2330 منطقه 2

ادبیات 49%
عربی 51%
دین و زندگی 63%
زبان 36%
ریاضیات 29%
فیزیک 54%
شیمی 52%

مهندسی مکانیک - خواجه نصیر- رتبه 427 منطقه3

ادبیات 44%
عربی 53%
دین و زندگی 50%
زبان 32%
ریاضیات 35%
فیزیک 55%
شیمی 59%

مهندسی هوافضا- امیرکبیر- رتبه 386 منطقه3

ادبیات 57%
عربی 45%
دین و زندگی 60%
زبان 25%
ریاضیات 23%
فیزیک 64%
شیمی 51%

مهندسی پزشکی- امیرکبیر- رتبه 658 منطقه 2

ادبیات 47%
عربی 52%
دین و زندگی 61%
زبان 56%
ریاضیات 64%
فیزیک 79%
شیمی 63%

مهندسی مواد- تهران- رتبه 646 منطقه3

ادبیات 47%
عربی 56%
دین و زندگی 84%
زبان 0%
ریاضیات 28%
فیزیک 34%
شیمی 55%

مهندسی کامپیوتر- نوشیروانی بابل- رتبه 577 منطقه3

ادبیات 36%
عربی 45%
دین و زندگی 53%
زبان 53%
ریاضیات 40%
فیزیک 68%
شیمی 28%