پادکست ها

پادکست های رادیو راعی

با صدای مشاوران مجموعه

جمع بندی دروس عمومی کنکور سراسری

دکتر زهرا جمشیدیدانشجوی دندان پزشکی

جمع بندی فیزیک رشته ریاضی و تجربی

دکتر زهرا جمشیدیدانشجوی دندان پزشکی

جمع بندی زیست رشته علوم تجربی

دکتر زهرا جمشیدیدانشجوی دندان پزشکی

جمع بندی ریاضی رشته علوم انسانی

زهرا مجتهدی حائریروانشناس و مشاور تحصیلی

جمع بندی در فرصت باقی مانده تا کنکور

دکتر زهرا جمشیدیدانشجوی دندان پزشکی

جمع بندی شیمی کنکور سراسری

دکتر زهرا جمشیدیدانشجوی دندان پزشکی