همکاران مجموعه

با مشاوران گروه آموزشی دکتر راعی آشنا شوید

نگار امانی

نگار امانی

مشاور تحصیلی

کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه الزهرا
هفت سال سابقه مشاوره آموزشی در مدارس و موسسات آموزشی شهر تهران

سحر نوری

سحر نوری

مشاور تحصیلی و کارشناس تولید محتوا

کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه شهید بهشتی

سپیده رحیمی

سپیده رحیمی

مشاوره تحصیلی و کارشناس ارزیابی عملکرد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

سحر اسلامی

سحر اسلامی بین

مشاور تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

حدیثه شاهپسندی

حدیثه شاهپسندی

مشاور تحصیلی

کارشناسی مدیریت

غزاله توکلی

غزاله توکلی

مشاور تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

زهرا جمشیدی

زهرا جمشیدی

مشاور تحصیلی

دکتری دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

زهرا مجتهد حائری

زهرا مجتهد حائری

مشاور و روانشناس تحصیلی و کارشناس تولید محتوای روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

ساناز اخبارده

ساناز اخبارده

مشاور تحصیلی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

روشنک مطلبی

روشنک مطلبی

مشاور تحصیلی

کارشناسی ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی
عضو پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه تهران

ملیکا کسرایی نژاد

ملیکا کسرایی نژاد

کارشناس تولید محتوا

کارشناسی مهندسی صنایع

حوریه بستان منش

حوریه بستان منش

مشاور تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سمیرا پرویزی

مشاور تحصیلی

پزشکی دانشگاه تهران

یاسمن خرازان

مشاور تحصیلی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

فاطمه روحی

مشاور تحصیلی

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

زهرا قدرت

مشاور تحصیلی

پرستاری دانشگاه ایران