همایش

همایش های تخصصی روانشناسی و آموزشی

ارائه نکات کاربردی جهت افزایش تراز و رتبه شما
Purchase now

تحصیل و زندگی تان را دگرگون کنید

دو دهه تجربه. صدها دانش آموز از اقصی نقاط ایران. نتایج بارونکردنی
ثبت نام همایش

همایش رفتار حرفه ای در لحظات حرفه ای

(چند روز مانده به کنکور)

تیر ماه 1398

دانشگاه تربیت مدرس