همایش

موسسه راعی هر سال 9 کارگاه را ویژه دانش آموزان و اولیاء برگزار میکند. در این کارگاه ها، مطالب کلیدی برای نقاط حساس کنکور عنوان میشود. مطالبی که تمرینات عملی دارند و یا مخصوص ایام خاص هستند. از همین جهت ظرفیت محتوایی آن ها بیش از یک کلاس عادی است. عناوین کارگاه ها به شرح زیر است:
1- کارگاه استارت قدرتمند (شروع تابستان)
2- کارگاه فرزندپروری مخصوص والدین (اواخر تابستان)
3- کارگاه محاسبات سریع در کنکور و افزایش تراز (اوایل مهر ماه)
4- کارگاه ویژه افزایش حافظه و تندخوانی (آبان ماه)
5- کارگاه ویژه ایام امتحانات (ویژه امتحانات ترم اول آذر ماه)
6- کارگاه ویژه نوروزی
7- کارگاه ویژه جمع بندی (فروردین ماه)
8- کارگاه ویژه امتحانات خرداد ماه (اواخر اردیبهشت ماه)
9- کارگاه رفتار حرفه ای ویژه جلسه کنکور (هفته قبل کنکور سراسری)

همایش های تخصصی روانشناسی و آموزشی

ارائه نکات کاربردی جهت افزایش تراز و رتبه شما
Purchase now

تحصیل و زندگی تان را دگرگون کنید

دو دهه تجربه. صدها دانش آموز از اقصی نقاط ایران. نتایج بارونکردنی
ثبت نام همایش

همایش رفتار حرفه ای در لحظات حرفه ای

(چند روز مانده به کنکور)

تیر ماه 1398

دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه های کنکور 1400