همایش

موسسه راعی هر سال 9 کارگاه را ویژه دانش آموزان و اولیاء برگزار میکند. در این کارگاه ها، مطالب کلیدی برای نقاط حساس کنکور عنوان میشود. مطالبی که تمرینات عملی دارند و یا مخصوص ایام خاص هستند. از همین جهت ظرفیت محتوایی آن ها بیش از یک کلاس عادی است. عناوین کارگاه ها به شرح زیر است:
1- کارگاه استارت قدرتمند (شروع تابستان)
2- کارگاه فرزندپروری مخصوص والدین (اواخر تابستان)
3- کارگاه محاسبات سریع در کنکور و افزایش تراز (اوایل مهر ماه)
4- کارگاه ویژه افزایش حافظه و تندخوانی (آبان ماه)
5- کارگاه ویژه ایام امتحانات (ویژه امتحانات ترم اول آذر ماه)
6- کارگاه ویژه نوروزی
7- کارگاه ویژه جمع بندی (فروردین ماه)
8- کارگاه ویژه امتحانات خرداد ماه (اواخر اردیبهشت ماه)
9- کارگاه رفتار حرفه ای ویژه جلسه کنکور (هفته قبل کنکور سراسری)
[tek_sectiontitle st_title=”همایش های تخصصی روانشناسی و آموزشی” st_title_tag=”” st_subtitle=”ارائه نکات کاربردی جهت افزایش تراز و رتبه شما” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-2″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_button button_text=”Purchase now” button_style=”tt_secondary_button” button_position=”pull-left”]
[tek_sectiontitle st_title=”تحصیل و زندگی تان را دگرگون کنید” st_title_tag=”” st_subtitle=”دو دهه تجربه. صدها دانش آموز از اقصی نقاط ایران. نتایج بارونکردنی” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#ffffff” st_subtitle_color=”#ffffff” st_title_size=”70px” st_subtitle_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”][tek_button button_text=”ثبت نام همایش” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7|target:%20_blank|” button_position=”button-center”]

همایش رفتار حرفه ای در لحظات حرفه ای

(چند روز مانده به کنکور)

تیر ماه 1398

دانشگاه تربیت مدرس

[tek_masonrygallery_elem][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11459″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11466″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11465″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11465″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11462″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][tek_masonrygallery_elem_single image_source=”media_library” mg_image=”11461″ mg_thumb_size=”full” mg_size=”mg-small”][/tek_masonrygallery_elem]
[tek_sectiontitle st_title=”کارگاه های کنکور 1400″ st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]