معرفی مدیریت مجموعه

دکتر بهروز راعی

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات (میدان و امواج)
بیش از دو دهه فعالیت در حوزه آموزشی بعنوان مشاوره تحصیلی
سخنران و برگزارکننده همایش های روانشناسی و تحصیلی
کارشناسی رسمی دادگستری استان تهران

بهروز راعی

کتاب های دکتر بهروز راعی

کتاب هایی با رویکرد متفاوت به مشاوره و برنامه ریزی درسی

همایش ها

عناوین برخی از همایش های برگزار شده

سرمایه های ۲۰۱۷ ، تغییر یا تحول،  عشق بر مبنای خرد، فکر سرد، چگونه از زندگی

لذت ببرید، خط قرمزهای صمیمیت مرگ، من یه جور دیگه هستم، حسرت ها و امیدها

در زندگی، خیام از منظر روانشناسی، رهایی از زندان تایید طلبی، شادی ماندگار،

خیانت ، مد یا آسیب، مولانا و حکایات عاشقانه، ازدواج آرمانی ، دنیای واقعی، من

یک شخصیت وابسته هستم، مذاکره حرفه ای، رهایی از زندان گذشته، آشتی با

خود، تنبلی و اهمال کاری، فرار از صمیمیت و ….

دوره های آموزشی

برخی از دوره های آموزشی که دکتر راعی در آن شرکت کرده اند
  • ورکشاپ بین المللی مدیریت استراتژیک، BRIAN TRACY، سال ۲۰۱۶ – تهران

  • ورکشاپ بین المللی توسعه رهبری سازمان ها، BRIAN TRACY، سال ۲۰۱۵ – تهران
  • ورکشاپ بین المللی آینده پژوهی، GRAEMS CODRINGTON-DAVID SMITH، سال ۲۰۱۵ – تهران
  • هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جهانی، PERO MICIC – PIETER GELDENHUYS، سال ۲۰۱۶ – تهران

مقالات علمی

مدیریت منابع انسانی، خرداد ۱۳۹۳، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
مدیریت استراتژیک، خرداد ۱۳۹۳، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
مدیریت دانش، خرداد ۱۳۹۳، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی