مسابقه کتابخوانی

گروه آموزشی دکتر راعی با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و همچنین جذب نیروهای با استعداد در نظر دارد مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی را برگزار نماید.

شرایط مسابقه کتابخوانی

1- انتخاب حداقل یک عنوان و حداکثر سه عنوان از کتاب های زیر:
  • ترن هوایی کارافرینی نویسنده دارن هاردی
  • اثر مرکب نویسنده دارن هاردی
  • رویای تحقق یافته نویسنده وین دایر
  • ثروتمند ترین مرد بابل نویسنده جرج ساموئل کلارکسون
  • تو ثروتمند زاده شده ای نویسنده باب پراکتور
  • قانون ۱۰x نویسنده گرنت کاردنی
  • هفت اصل دستیابی به ثروت و کامیابی نویسنده جیم ران

2- کتاب ها باید توسط فرد خلاصه شوند و در پایان خلاصه حداقل در 5 صفحه و حداکثر 10 صفحه از طریق سایت گروه آموزشی (در پایین صفحه) ارسال گردد.

3-مطالب می توانید در فرمت word و PDF در سایت بارگذاری شوند.

4- از ارسال فایل بصورت کاغذی، بر روی لوح فشرده یا حافظه جانبی برای مجموعه خودداری شود. این آثار در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

[tek_button button_text=”شرکت در مسابقه و ارسال فایل خلاصه کتاب” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2582%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F|title:%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C||” button_position=”button-center”]