منصوره سندزایی

" مشاوره شخصی رشته تجربی "

منصوره سندزایی

رشته پزشکی
دانشگاه آزاد تهران
رتبه ۱۷۰۰

اطلاعات تماس :

مهارت های مشاور :

مهارت کلامی
0%
تسلط بر نکات کتب درسی
0%
نحوه تست زنی
0%
تسلط بر نکات روانشناسی
0%

قبولی های مشاوره موسسه :