ریاضیات انسانی

روزبه سیگارودی

15 سال سابقه تدریس ریاضیات در مدراس استان تهران
مولف کتاب ریاضیات انتشارات مهر و ماه

معلم مرد

فرشاد ابوالقاسمی

۲۵ سال سابقه تدریس ریاضیات

معلم مرد

استاد معینیان

معلم مرد

فلسفه

استاد درپا

معلم مرد

استاد مقدم

معلم مرد

جامعه شناسی

استاد به آفرید

محمد زین العابدین

کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مولف کتاب جامعه شناسی انتشارات کاگو

معلم مرد

خانم تیموریان

دبیر خانم

استاد طاهری

معلم مرد

استاد مهدی قهری

دبیر رسمی آموزش و پرورش
مدرس جامعه شناسی کنکور
۱۵ سال سابقه تدریس در مدارس استان تهران

جغرافیا

خانم شریعت

دبیر خانم

خانم کاریان

دبیر خانم

اقتصاد

خانم چینی ساز

کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشجوی دکتری
تالیف ۹ جلد کتاب اقتصاد انفرادی برای انتشارات گاج ،مهروماه، گل واژه
تالیف سه جلد کتاب گروهی برای انتشارات خیلی سبز، راه اندیشه ، بیست
مولف آزمونهای اقتصاد گزینه دو و مبتکران و گاج و سابقا آموزش و پرورش
پاسخگوی اقتصاد کنکور در مهروماه و گاج و راه اندیشه
سابقه تدریس در مدارس سلمان فارسی ، فیض کاشانی، شاهد صابرین ، شاهد روشنگر ،شاهد زینبیه ، شاهد، ۷ تیر،شهید بهشتی ، کمال ، نسیم سحر ، بینات ، ۱۷ شهریور ،طوبی ،سرای علم ، صاحب الزمان ،رضوی ، قلمچی ، آمین ،حضرت زینب ،کلهر، شایستگان، ممتاز حنان ،علوی دماوند و آموزشگاه علوی،فجر صادق و هنرجو

دبیر خانم

تاریخ

استاد طاهری

معلم مرد

خانم معصومی

دبیر خانم

ادبیات تخصصی انسانی

استاد طبایی

معلم مرد