دکتر جواد حمیدی

دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۲۵ سال سابقه تدریس در مدارس استان تهران

دکتر محمد جال

دبیر رسمی آموزش و پرورش
۲۵ سال سابقه تدریس
مولف کتاب خط ویژه عربی انتشارات گاج
مدرس کتاب های درسی جدید به معلمین استان تهران

امیر حسین فرید اعلم

معلم مرد

علی رمضان پور

24 سال سابقه تدریس در مدارس البرز، دارالفنون، فاطمه الزهرا

معلم مرد

دکتر فهیمی نژاد

دبیر رسمی آموزش و پرورش
۳۱ سال سابقه تدریس در مدارس منطقه ۴ و ۱۵
مدرس دانشگاه اصول دین، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دبیر خانم

بتول کوثری

• کارشناسی ارشد حقوق اسلامی
• مدرس دبیرستان گلها منطقه ٢، مهرنامی نوین، مهرنامی برتر منطقه ٨، علامه طباطبایی واحد توحید و میرداماد، سرای دانش، پروین اعتصامی، شهید اوینی، الزهرا، رضوان، مهدوی منطقه ١، گلهای دانش و زینبیه منطقه ۴
• مولف کتاب عربی کنکور دبیران پرمخاطب قلم چی، کتاب کار برای پایه دهم و یازدهم

دبیر خانم

خانم مقدسی نژاد

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران
دبیر رسمی آموزش و پرورش
۳۳ سال سابقه تدریس عربی

دبیر خانم