خدمات انتخاب رشته

مجموعه خدمات انتخاب رشته گروه آموزشی دکتر راعی

به جرات می‌توان گفت که اهمیت انتخاب رشته صحیح و آگاهانه، دست کمی از اهمیت آزمون سراسری ندارد. چه بسا دانش آموزانی که به دلیل عدم آگاهی از توانایی های خود، آشنایی با رشته های دانشگاهی، چیدمان صحیح انتخاب ها و مواردی از این دست، سوای از رتبه خوبی که کسب کرده اند، نتوانسته اند در رشته مورد علاقه خود قبول شوند. بدتر از حالت هنگامی است که داوطلب پس از ورود به دانشگاه تازه متوجه عدم علاقه خود به رشته انتخابی میشود.
بالعکس داوطلبانی هم هستند که با کسب مهارت های مورد نیاز در انتخاب رشته و توجه به تکنیک های مورد نیاز در انتخاب صحیح، توانسته اند یا رتبه بد در رشته-محل خوب قبول شوند