توصیه های در گوشی با والدین داوطلبان کنکور

باید ها و نباید های والدین داوطلبان کنکوری

شک نیست که والدین، نقشی بسیار مهم و حیاتی در موفقیت داوطلبان کنکوری دارند؛ تا جایی که امسال در گفت و گویی که پیک‌سنجش با رتبه های برتر آزمون سراسری سال 97 داشت، همه آنهایی که در مصاحبه حضور داشتند، معتقد بودند که نقش والدین، بیشتر از مدرسه و مشاور است. این نقش، به خصوص در ماههای پایانی، مهمتر و مؤثرتر است. در اینجا به نکاتی مهم که میتواند یاور والدین و در نتیجه داوطلبان در این زمینه باشد، اشاره میگردد:

*به توانمندیهای فرزندتان توجه کنید و از او به همان اندازه انتظار داشته باشید. دقت کنید که فرزندتان را در قیاس با دیگران قرار ندهید؛ چون این مقایسه میتواند برای وی آسیبرسان باشد.

*در مواقع بحرانی، اضطرابی و روانی، با دانشآموز همدلی کنید و از تنشها و دعواهایی که در درون خانواده است و باعث ایجاد استرس در فرزندان میشود، دوری کنید.

* با مدرسه فرزندتان ارتباط داشته باشید تا از ضعفهای وی آگاه شوید و برای برطرف کردن آنها بکوشید.

* به فرزندتان استرس وارد نکنید و دائم از او نپرسید: خواندی؟ تستت را زدی؟ چند درصد زدی؟ و … در این صورت، همراه با جامعه، که کنکور را غول کرده است، این مسأله را بزرگ نشان میدهید و به فرزندتان اضطراب وارد می‌کنید؛ در حالی که خانواده باید برای آرامش، احساس امنیت و تأمین خاطر دانشآموز، تالش کند.

*از جزئیات برنامه ریزی فرزند خود مطلع باشید و امور زندگی خود را با آن هماهنگ کنید. انجام این کار باعث میشود که فرزندتان احساس کند اهمیت و سنگینی کار او را درک می‌کنید.

*تذکر درسی به فرزندتان، برای مدت کوتاهی میتواند تأثیر مثبت داشته باشد، اما بعد از گذشت زمان نه چندان زیاد، او نسبت به این تذکرات بیتفاوت میشود و تا حدی پیش می رود که بعد از مدتی نسبت به تذکرات درسی شما جبهه خواهد گرفت، و این امر، موجب ایجاد بحث و جدل میان شما و فرزندتان خواهد شد. گفتن جمالتی نظیر »تو که همش داری استراحت می‌کنی« یا »این قدر تلویزیون تماشا نکن« و »بسه دیگه از پشت کامپیوتر بلند شو« تأثیر بسیار بدی روی ذهن فرزند‌‌تان میگذارد. توجه داشته باشید که شاید وی برنامه هایش را انجام داده و حاال وقت استراحتش است. پس بهتر است که جلوی این اتفاق را بگیرید و مسؤولیت نظارت بر کار درسی فرزندتان را به مشاور و کادر مدرسه بسپارید. اگر هر مشکلی وجود دارد، بهتر است که آن را، بدون در جریان گذاشتن فرزندتان، به اطالع مشاور برسانید و از او بخواهید تا این موضوع را مطرح کند. تا جایی که ممکن است، سعی کنید که درباره کنکور با فرزندتان بحث نکنید. توجه داشته باشید که پیش از هر چیزی، شما پدر و مادر هستید و باید عشق خود را به فرزندتان هدیه دهید.

*حتی اگر فرزندتان در ارتباط با درس صحبت کرد، سعی کنید که بحث را عوض کنید. این مسأله کمک می‌کند تا او از شنیدن مطالبی که گاه از سر محبت گفته میشود، به هم نریزد. حتی گفتن جمله »اگر در کنکور قبول نشدی ایراد ندارد و سال بعد دوباره درس بخوان« باعث افزایش استرس و به هم ریختن افکار وی میشود.

*در ایام امتحانات با فرزندتان بیشتر مدارا کنید و حتی اگر دیدید که او پرخاشگر شده، آن را به حساب بیادبی وی نگذارید و بدانید که به دلیل فشار امتحانات است؛ در واقع، گاهی اوقات به خاطر فشارها و استرسهای کنکور، خلق کنکوریها تنگ و زودرنج و بیحوصله میشوند. در چنین اوقاتی شایسته است که با محبت و آرامش، آنها را به شرایط معمولی قبلی نزدیک کنید، و اگر با گذشت مدت زمان طوالنی، سازش و مالحظات شما نتیجه نداد و شرایط ً در این زمینه، با یک مشاور یا روانشناس داوطلب رو به وخامت رفت، حتما مشورت کنید.

*از آیندهای که در آن فرزندتان در رشتۀ ایده آلی که مورد نظر شما یا خود اوست، پذیرفته نشده است، هیوال نسازید و بدین وسیله، حس ترس و نگرانی را در او تقویت نکنید. نگذارید تصور کند که دوست داشته شدن و مورد قبول واقع شدن وی، منوط به قبولی او در رشته یا دانشگاه خاصی است.

[us_image image=”8602″ size=”full” align=”center”]

*والدین باید به خوراک فرزندان کنکوری خود توجه کنند و در وعدههای غذایی آنها برنج، نان، سیبزمینی، لبنیات و به ویژه یک لیوان شیر ولرم را نیز در نظر بگیرند؛ چرا که در برقراری آرامش، نقش مؤثری خواهد داشت. همچنین خوب است که داوطلبان، از مصرف ترشی، ادویهجات، سوسیس، همبرگر، کافئین و نوشیدنی گازدار خودداری کرده و به جای آنها از پسته، گردو، بادام، میوه و سبزی استفاده کنند.

منبع: هفته نامه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور (پیک سنجش شماره 1118)

مقالات مشاوره ای

آخرین اخبار کنکور 98اضطراب امتحانتغذیه مناسب امتحانروانشناسیمشاوره کنکوروالدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.