تماس با ما

[tek_textrotator tr_text_fields=”%5B%7B%22tr_text_item%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22tr_text_item%22%3A%22%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22tr_text_item%22%3A%22%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22tr_text_item%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D” tr_text_align=”text-center” tr_text_color=”#ffffff” tr_font_size=”42px” tr_speed=””]
برای ارتباط با مجموعه ما می توانید به یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید.

ارتباط با کارشناسان مجموعه

[tek_contentbox cb_title=”بپرسید و جواب بگیرید.” cb_subtitle=”پاسخگویی به سوالات شما در فضای مجازی” icon_type=”icon_browser” cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:%23|||” icon_iconsmind=”iconsmind-Speach-BubbleDialog”]

ایمیلتلگراماینستاگرام

[tek_contentbox cb_title=”با ما تماس بگیرید.” cb_content_text=”کارشناسان ما بصورت تلفنی پاسخگوی سوالات شما می باشند
02122894507 – 02122894797″ icon_type=”icon_browser” cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:%23|||” icon_iconsmind=”iconsmind-Phone-Wifi”]
[tek_contentbox cb_title=”پشتیبانی” cb_content_text=”برای طرح سوال خود در ساعات اداری 9 تا 18 عصر می توانید با تلفن های مجموعه تماس بگیرید
02122894507 – 02122894797″ icon_type=”icon_browser” cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:%23|||” icon_iconsmind=”iconsmind-Life-Safer”]

آدرس

[tek_sectiontitle st_title=”تماس با ما” st_title_tag=”” st_subtitle=”شما همچنین می توانید با تکمیل فرم زیر منتظر تماس کارشناسان ما باشید” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-2″ st_text_align=”text-right” st_width=”st_fullwidth”]

با ما در ارتباط باشید