تاريخ‌هاي ثبت نام و برگزاري ازمونهاي ورودي به دانشگاه‌ها و موسسات اموزشي در سال 1400

سازمان سنجش

تاريخ‌هاي ثبت نام و برگزاري ازمونهاي ورودي به دانشگاه‌ها و موسسات اموزشي در سال 1400 به شرح زیر خواهد بود:

نام آزمونتاريخ برگزاريتاریخ ثبت نام
دكتري (Ph.D)جمعه 99/12/15یکشنبه 99/09/02 تا یکشنبه 99/09/09
كارشناسي ارشد ناپيوستهپنجشنبه 1400/03/06 و جمعه 1400/03/07یکشنبه 99/09/16 تا یکشنبه 99/09/23
سراسريپنجشنبه دهم و جمعه یازدهم تیر ماه سال 1400یکشنبه 99/11/12 تا شنبه 99/11/18
کاردانی به كارشناسي ناپيوستهمتعاقباً اعلام خواهد شد
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی)متعاقباً اعلام خواهد شد

 

اخبار

انتخاب رشتهدفترچه پذیرشسوابق تحصيلي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.