تاريخ‌هاي ثبت نام و برگزاري ازمونهاي ورودي به دانشگاه‌ها و موسسات اموزشي در سال 1400

سازمان سنجش

تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری ازمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات اموزشی در سال 1400 به شرح زیر خواهد بود:

نام آزمونتاریخ برگزاریتاریخ ثبت نام
دکتری (Ph.D)جمعه 99/12/15یکشنبه 99/09/02 تا یکشنبه 99/09/09
کارشناسی ارشد ناپیوستهپنجشنبه 1400/03/06 و جمعه 1400/03/07یکشنبه 99/09/16 تا یکشنبه 99/09/23
سراسریپنجشنبه دهم و جمعه یازدهم تیر ماه سال 1400یکشنبه 99/11/12 تا شنبه 99/11/18
کاردانی به کارشناسی ناپیوستهمتعاقباً اعلام خواهد شد
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی)متعاقباً اعلام خواهد شد

 

اخبار

انتخاب رشتهدفترچه پذیرشسوابق تحصيلي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.