مقاله های آموزشی و مشاوره ای

مقالات مشاوره ای 

  • مشاهده تمامی مقالات
  • مقالات انتخاب رشته
  • مقاله مشاوره ای
  • مقالات روانشناسی
  • مقالات آموزشی
image

اثرات مخرب کنکور بر داوطلبان چیست؟

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰0
تحلیل آزمون به معنای اختصاص دادن زمانی بعد از آزمون آزمایشی، به منظور بررسی تمامی سوالات آزمون و دریافتن نقاط ضعف و قوت به صورت جزئی می‌باشد. ادامه مطلب
image

چگونه باید حس ناامیدی و خستگی را به خصوص در ماه‌های پایانی کنکور کنترل کرد؟

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰0
تحلیل آزمون به معنای اختصاص دادن زمانی بعد از آزمون آزمایشی، به منظور بررسی تمامی سوالات آزمون و دریافتن نقاط ضعف و قوت به صورت جزئی می‌باشد. ادامه مطلب
image

روش صحیح تحلیل کردن تست‌ها چگونه می‌باشد؟

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰0
تحلیل آزمون به معنای اختصاص دادن زمانی بعد از آزمون آزمایشی، به منظور بررسی تمامی سوالات آزمون و دریافتن نقاط ضعف و قوت به صورت جزئی می‌باشد. ادامه مطلب
image

برنامه‌ریزی درسی در دوران عید

۲۴ فروردین ۱۴۰۰0
در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت ...ادامه مطلب
image

نابغه و تنبلی

۲۰ اسفند ۱۳۹۹0
در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت ...ادامه مطلب
image

انگیزه

۱۹ اسفند ۱۳۹۹0
در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت ...ادامه مطلب
image

روابط اجتماعی

۱۸ اسفند ۱۳۹۹0
در این مقاله به روابط اجتماعی مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با اضطراب، مدیریت و هرآنچه در کنار مهارت ...ادامه مطلب