آزمون هدف گذاری تحصیلی

جهت گیری هدف شیوه ناخودآگاه برخورد فرد با یک تکلیف یادگیری شناخته شده است. و آن را می توان برای پیش بینی اینکه چگونه افراد به موقعیت های پیشرفت واقعی و عینی پاسخ می دهند بکار برد
هدفمندی در درس خواندن

آیا شما در مسیر اهدافتان گام بر می دارید

هزینه شرکت در آزمون

هزینه این آزمون 10000 تومان می باشد که می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت شود:
مبلغ مشخص شده را شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد واریز نمایید و اسکن فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایید.

شرکت در آزمون هدف گرایی تحصیلی

دانش آموز گرامی با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید تا تحلیل درستی توسط کارشناسان و روانشناسان مجموعه به شما ارائه گردد

مرحله 1 از 2

50%