آزمون روانشناسی

[tek_sectiontitle st_title=”آزمون های روانشناسی” st_title_tag=”” st_subtitle=”یکی از روش‌های ارزیابی مشکلات انسان ها استفاده از آزمون‌ها است. آزمون‌ها معمولا نمونه‌هایی از خصوصیات و توانایی‌های فرد را به وسیله پرسش‌ها، عبارت‌ها و تکالیف نشان می‌دهند. با استفاده از نتایج آزمون‌ها افراد می‌توانند با ویژگی‌ها و توانمندی‌های خود آشنا شوند و تصمیم‌ها و انتخاب‌های بهتری داشته باشند. اغلب آزمون‌های استاندارد دارای مبانی نظری نسبتا مستحکمی هستند که توسط بزرگان و نظریه پردازان علم روان شناسی ارائه شده‌‍‌اند. امروز با پیشرفت تکنولوژی آزمون‌ها از شکل صرفا مداد-کاغذی خارج شده‌اند. نرم افزارها و دستگاه‌هایی که به ویژه جهت ارزیابی کارکردهای مغزی طراحی شده‌اند، تحول بسیاری در فرایند ارزیابی ایجاد کرده و دقت آن را بالا برده‌اند.” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-2″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_6_columns” css=”.vc_custom_1569332261318{margin-bottom: 60px !important;}”]
[tek_sectiontitle st_title=”آزمون اهمال کاری تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
اهمال کاری تحصیلی

یکی از چالش هایی که اکثر دانش آموزان و دانشجویان درطول تحصیل با آن روبرو هستند، که شاید خودتان هم اینگونه باشید. این واقعیت است که اغلب مطالعه دروس و انجام تکالیف را دقیقه نودی و شب امتحانی انجام می دهند که این را در قالب اهمال کاری می توان بررسی نمود.

[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C||” button_position=”button-center”]
[tek_sectiontitle st_title=”آزمون شخصیت شناسی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
روانشناسی

این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، انتخاب های شما در محل کار و میل شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می دهد.تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.

[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2Fmbti%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C||” button_position=”button-center”]
[tek_sectiontitle st_title=”آزمون عادت های مطالعاتی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
عادت های مطالعاتی

برای شناسایی عادات مطالعاتی نامطلوب خود با شرکت در این آزمون و بهره مندی راهکارها در ارتقای مهارت مطالعه خود توانمند شوید.

[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20||” button_position=”button-center”]
[tek_sectiontitle st_title=”آزمون هدف گذاری تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
هدف گذاری تحصیلی

دوست دارید بدونید که آیا هدفمند درس می خونید یا نه؟
با جواب دادن به 20 سوال ما به این نکته پی ببرید

[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2581-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C||” button_position=”button-center”]
[tek_sectiontitle st_title=”آزمون اهمال کاری” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
اهمال کاری

بررسی ها نشان داده اهمال کاری موضوعی است که اکثر افراد در دنیا با آن مواجهند.
حال شاید بپرسید اهمال کاری به چه معناست؟

[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” button_position=”button-center”]